Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thu Hà
Nguyễn Thu Hà

Ngày sinh: 19/10/1976

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0368537216

Mầm non A Ngũ Hiệp